Vi har problem med ett mindre lekage i en värmeväxlare. Det är ett rör som tidigare droppade och nu sprutar en fin dimma. Dess syfte är att spetsa värmen med olja för tappvarmvattnet. Jag har nu stängt av pumpen och tillförseln av vatten till denna. Vilket innebär att varmvattnet inte når sina 55 grader, utan håller 40. Det är felanmält och vi kommer få service förhoppningsvis redan på måndag.

Om vi har problem med vår anläggning, ja den är eftersatt och dåligt dokumenterad enligt min åsikt. Men jag jobbar febrilt med att titta på en målbild och se vilka steg vi tar närmast för detta. Det är något som pågått under tid. Men vi börjar nu klarna om vilka vägar vi skall gå.

Kom gärna med frågor, och vi kan titta på anläggningen gemensamt i morgon under städdagen.

Post Revisions: