Alla årsredovisningar är nu inlästa på nytt. Och det avslutar nog jobbet med att läsa in alla dokument, protokoll etc.

Årsredovisningarna finns här:
https://www.brfekoxen.com/foreningen/arsredovisningar/ ‎

Styrelseprotokollen finns här:
(dock lösenordskyddat, fråga styrelsen om lösenordet, det är endast för medlemmar)
https://www.brfekoxen.com/foreningen/styrelseprotokoll/

Protokoll från alla stämmor, extra, och ordinarie årsstämmor finns här:
https://www.brfekoxen.com/foreningen/stammor-o-protokoll/

För den som vill är dock en möjlighet att läsa in bokföringen också.

Post Revisions: