You are viewing an old revision of this post, from 9 juli 2015 kl. 18:47:20. See below for differences between this version and the current revision.

Post Revisions:
Changes:
9 juli 2015 kl. 18:47:20Current Revision
Content
 Tillagd: <span style="font-weight: 400;">Vår strävan är att alla ska trivas och känna sig trygga i sitt boende. Att ha bra relationer med sina grannar är viktigt för trivseln och hälsan. En bra grannrelation bygger på ömsesidig hänsyn och förståelse. </span><span style="font-weight: 400;">
Borttaget: Tillagd: </span><span style="font-weight: 400;">
 Tillagd: </span><span style="font-weight: 400;">Det är ganska lyhört mellan lägenheterna främst uppifrån och ner. Fråga dina grannar om det är något som stör. Vissa ljud som kan upplevas störande går med enkla medel att dämpa eller få bort. Ska du ha fest som kan påverka dina grannar är det bra om du förutom pratar med dina närmaste grannar sätter upp en lapp i portuppgången. Behöver du råd och stöd för att hantera problem du upplever svåra att lösa tillsammans med grannarna kan du kontakta någon av oss i styrelsen.</span><span style="font-weight: 400;">
 Tillagd: </span><span style="font-weight: 400;">
 Tillagd: </span><span style="font-weight: 400;">Vi lämnar inte kartonger, möbler och annat skräp i gemensamma utrymmen. Tänk på att även balkongerna är en del av vår gemensamma utemiljö – de bör inte användas som ”skrotupplag”. Portarna ska inte stå öppna, för att undvika att obehöriga får tillträde till fastighetens utrymmen.</span>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.