Under en längre period har vi haft mycket driftstörningar i hissen i 4an. Detta är dock något som flera på ideella frivilliga föreningsmässiga krafter ofta åtgärdat. Tack så mycket för ert engagemang, ni vet vem ni är.

Vi har i samråd med serviceleverantören för hissen, nu bytt de kontaktorer som skall känna av hissens position, och hoppas på att det skall ge den driftsäkerhet som man skall kunna förutsätta.

Så småningom bör och kommer hissarna få en större renovering av styr och regler, liksom även hisskorgar etc. Det är dock dyrt, mycket dyrt… men det ligger med i underhållsplanen en bit fram.