Byte av tvättmedelsfack i 10an

Vi har beställt nya tvättmedelsfack till 10an då dessa är för dåliga för att rengöras.