Edit: Man har nu satt upp taggtråd. Men håll gärna ett vaksamt öga. / Rickard

Vi fick information från Simon om att det under tidig lördagsmorgonen varit människor på byggnadsställningarna. (Lördag 14/5) Ser du något ring polisen, anmäl, och rapportera till oss. Låt oss samverkar för att detta inte skall bli något problem.

Vi är i kontakt med bolaget som satt upp ställningarna och ser om det går att försvåra hur man kommer upp i dessa.

Det verkade tydligen vara professionellt, inget fylletrick… så håll utkik. Skriv på facebookgruppen, om ni ser något, sms:a flera av oss i styrelsen så gör vi något gemensamt. Ensam är inte stark, men flera är vi starka.

  1.  Ring polisen – 112 – rapportera pågående inbrottsförsök
  2. SMSa / Ring oss i styrelsen
  3. Polisanmäl alltid – statistiken är vår styrka (1 gång, ingen gång, 2 gånger upprepat problem = mer åtgärder.)