Från 26 juni till den 4-5 juli kommer vi göra sista bitarna på stammarna (de som är i 4an) under The Grocerys lokaler. Detta kommer innebära oljud i lägenheterna under dagtid. Det kan givetvis dra ut lite, men om inget oförutsätt inträffar kommer det att max pågå under 2 veckor.