Satt och tittade förra året på våra kostnader för underhåll och renovering. Man brukar tala om nyckeltal. Googla gärna lite själv. Min uppfattning är att rimliga nyckeltal är ca 200kr/kvm och år. Räknar man med stamrenoveringar uppåt 300-400 kr/kvm&år. Vi ligger på 150 kr. Det är inte bra, även om det låter bra. Det innebär att vi troligen gör för lite och det kommer att komma mer kostnader framöver.

  • Underhåll är sådant som görs planerat (och större) 45xx
  • Renovering är sådant som görs spontant (och litet) 43xx

Bilden nedan är inte den bästa, men ger ett hum. Dessvärre har originalarbetet försvunnit, men det är ingen konst att göra om det. Jag hinner bara inte just nu. Men information om detta kan väl alla få så länge. Det jag har… just nu.

Reparationer och underhåll - jämförelsetal v1.1