Vi har som många sett lite problem med plattorna på baksidan. Mellan 6an och 8an, är det en upphöjning.

 
Med hjälp av Peder Melin (på frivillig basis – tänk på att du kan driva frågor också utanför styrelsen, fråga oss.) så för vi en dialog om detta, med entreprenören.