Edit: Idag kom Stockholm Vatten in också. Så nu är de flesta av våra stora och mest frekventa leverantörer i det elektroniska flödet.
…och nu även Stockholms Hiss- & Elteknik.
…och nu även Entema.

För en tid sedan implementerade vi ett nytt fakturaflöde. Detta innebär att alla fakturor mailas till oss. Och sedan automatiskt skickas vidare till inläsning och våra attest och betalningsflöden. Förutom sådana där triviala funktioner som besparingar på miljön, hoppas vi att det ökar snabbheten, och läsbarheten, samt att vi blir mer digitala och vidare även mer lättrörliga som köpare av tjänster. Givetvis också tydligare processer.

Följande är flyttade till det digitala flödet:

  • Fastighetsägarna
  • Maries puts och städ
  • Comhem
  • Ellevio (elbolaget)
  • Stockholm Vatten (Vatten) (per 2016-05-23)
  • Stockholm Vatten (Sophämtning) (per 2016-05-23)
  • Stockholms Hiss- & Elteknik (per 2016-05-23)
  • Entema (per 2016-05-25)

De som inte är där är bland annat Ownit. Dessutom märker vi en viss oerfarenhet bland mindre, icke lika frekvent återkommande leverantörer. De skickar ibland word-filer, eller dåligt inskannade pdf:er.

Detta svar får man för närvarande när man mailar på våra faktura-adress.

Autsvar faktura_brfekoxen_com