Vi reklamerade tidigare i somras våra vattenfakturor. Så här såg det ut:

Ekhagsv4-300650-mini

Ekhagsvägen 4

Ekhagsv6-300660-mini

Ekhagsvägen 6

Ekhagsv8-300663-mini

Ekhagsvägen 8

Ekhagsv10-300654-mini

Ekhagsvägen 10

Speciellt 8an och 10an var det som jag reagerade över. Detta är tydligen ett visningsfel som har att göra med att man inte har realtidsmätning.

Ptja så det var inget. Men kontrollen är ändå viktig att ha.