OCR-betalningar1Garageavgiften har för en del (eller alla?) varit kvartalsvis. Det finns ingen nämnvärd praktisk anledning för detta. Den kommer enligt styrelsemöte 18/8 vara månadsvis.

Har du fått din månadsvis, kontakta Nadja på Brain Accounting så uppdaterar hon ditt avtal.