Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: ekhagen

Lediga garageplatser

Vi har (1) en eventuellt (2) två lediga garageplatser i föreningen. Maila till garage@brfekoxen.com eller anmäl dig till kölistan för mer information.

Parkeringsplatser för elbilar

(berör ej föreningen per se..)*

Lite utanför styrelsearbetet, tittar jag lite på p-platser för elbilar. Kan inte säga att jag ser några i området, men det vore därför fördelaktigt om de vart premierade på något sätt. Jag hoppas själv att nästa bil (i tjänsten) kanske är en elbil. Dock skulle vi behöva elstolpar för laddning. Parkeringssituationen är en dialog som pågår på facebook, och den får vara för sig. Vi fick dock följande information till föreningen/styrelsen, och jag ville delge våra medlemmar informationen.
2015 miljöbilar och laddstolpar (framsida)2015 miljöbilar och laddstolpar (baksida)

Detta skulle alltså vara något som föreningen för sina medlemmar eller Ekhagsföreningen skulle kunna driva, eller båda och. Hur och i vilken form kan diskuteras. Förslag och kommentarer mottages tacksamt.

* Alla har inte bil, samt vår utmaning i BRF:en är vår markyta och möjliga platser för parkeringsyta. Mer information om det här med yta kan se av den information som finns på facebook, så för oss är det att driva kommunen till att detta införs, enligt min åsikt.

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén