Tidigare i år var jag på fastighetsmässan en fredag och sprang runt. Detta arbete resulterade i bland annat att vi vann en gratis brandskyddsinventering. Värde ca 5’000 kr. Så mycket kan lite aktivt arbete från styrelsen vara värt snabbt!

brandskyddsinventering

Förhoppningsvis kan Anita och Arvid återkomma mer om detta arbete framöver och kontinuerligt.

Brandskyddsarbete är något som kontinuerligt skall pågå och underhållas. Vi har påbörjat detta nu under 2014.