När vi försökte uppdatera våra stadgar, så stötte vi på patrull från bolagsverket.

påpekan från bolagsverket

Protokollen skall alltid signeras även av stämmans ordförande. Så följande skall signera:

  1. Stämmans ordförande
  2. Protokollförare
  3. 2st justerare

När jag tittar efter verkar det som att vi missat detta på de flesta tidigare årsmöten. Lika så även att numrera dem i ordning. Det klagade bolagsverket inte på dock. Ja vi kan bara bli bättre till nästa gång.