Att elproduktionskostnaderna går ner märker vi, men nätavgifterna går upp märker vi också, både privat och i våran förening.

“Där kostar ett likvärdigt abonnemang 3 600 kronor per år i fast kostnad och 20,25 öre per transporterad kWh. Fortum har nu höjt priset till 7 100 kronor per år och 25,10 öre per transporterad kWh, säger Lasse Åhman.”
http://www.nwt.se/sunne/2015/03/24/dubbelt-sa-dyr-natavgift?refresh=true

“60 miljarder kronor som försvinner ur svenska konsumenters plånböcker under nästa år. Det kan bli följden av en dom i Kammarrätten som ger elnätsföretagen rätt till kraftiga avgiftshöjningar under nästkommande år.”
http://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/hsb-nyhet/?newsid=65101

Har du märkt av detta?