You are viewing an old revision of this post, from 11 augusti 2017 kl. 22:04:44. See below for differences between this version and the current revision.

Snabba korta nyheter


Vi använder Twitter som en plattform, för att kunna trycka korta nyheter enkelt utan för mycket formaliteter. Samt även kunna trycka ut SMS vid akuta, viktiga eller andra händelser som är brådis. Du kan läsa mer här om SMS-informationen.
SMS-länk: https://goo.gl/rHxCMq

Vi använder INTE Twitter som ett medel för 2-vägskommunikation. Du kan alltså INTE nå oss där. Använd mail eller telefon.

Vi lånar även ut Twitter-kontot till olika entreprenörer för att de skall kort, enkelt kunna kommunicera, utan krav på formalitet. Vilket passar syftet bra.

Du behöver INTE ha Twitter-appen eller ett twitterkonto för att läsa nyheterna. De finns här på vår hemsida och på https://twitter.com/BRFEkoxen1

Dessvärre funkar inte Widgetarna på sidan i mobilerna. Och det här är där ett sätt att se dem. Även med mobilläsare.

Post Revisions:
Changes:
11 augusti 2017 kl. 22:04:44Current Revision
Title
Borttaget: Korta nyheter Tillagd: Korta nyheter/SMS
Content
Borttaget: <h3>Snabba korta nyheter</h3> Tillagd: <h3>Snabba korta nyheter via SMS</h3>
Oförändrad: <a class="twitter-timeline" href="https:/ /twitter.com/BRFEkoxen1" data-widget-id= "704004081732427776">Korta nyheter (Tweets av @BRFEkoxen1)</a>Oförändrad: <a class="twitter-timeline" href="https:/ /twitter.com/BRFEkoxen1" data-widget-id= "704004081732427776">Korta nyheter (Tweets av @BRFEkoxen1)</a>
Oförändrad: <script>// <![CDATA[!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName( s)[0],p=/^http: /.test(d.location) ?'http':'https'; if(!d.getElementById( id)){js=d.createElement(s) ;js.id=id;js.src= p+"://platform.twitter.com/ widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore( js,fjs);}}(document,"script" ,"twitter-wjs"); // ]]></script>Oförändrad: <script>// <![CDATA[!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName( s)[0],p=/^http: /.test(d.location) ?'http':'https'; if(!d.getElementById( id)){js=d.createElement(s) ;js.id=id;js.src= p+"://platform.twitter.com/ widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore( js,fjs);}}(document,"script" ,"twitter-wjs"); // ]]></script>
 Tillagd: För att anmäla dig till korta nyheter och akuta nyheter (syns ej här) så behöver du anmäla dig genom följande förfarande:
 Tillagd: Skicka ett<strong> SMS </strong>till <strong>+46 76 519 53 15</strong> med texten:<br data-rich-text- line-break="true" /><strong>- FÖLJ #port* #medlem* namn</strong><br data-rich-text- line-break="true" />- *medlem skall lägga till <strong>#medlem</strong>, annars inte.<br data-rich-text- line-break="true" />- * beroende på vilken <strong>#port</strong> du bor, lägger till ett av 4 följande alternativ: <strong>#4an / #6an / #8an / #10an</strong>.
Oförändrad: <strong>Vi använder Twitter som en plattform</strong>, för att kunna trycka korta nyheter enkelt utan för mycket formaliteter. Samt även kunna trycka ut SMS vid akuta, viktiga eller andra händelser som är brådis. Du kan läsa mer <a href="http:// www.brfekoxen.com/ information/ sms-och-korta- nyheter/">här om SMS-informationen</a>.Oförändrad: <strong>Vi använder Twitter som en plattform</strong>, för att kunna trycka korta nyheter enkelt utan för mycket formaliteter. Samt även kunna trycka ut SMS vid akuta, viktiga eller andra händelser som är brådis. Du kan läsa mer <a href="http:// www.brfekoxen.com/ information/ sms-och-korta- nyheter/">här om SMS-informationen</a>.
Borttaget: SMS-länk: https://goo.gl/rHxCMq Tillagd: SMS-länk: https: //goo.gl/U5gEds
Oförändrad: <strong>Vi använder INTE Twitter som ett medel för 2-vägskommunikation</strong>. Du kan alltså INTE nå oss där. Använd mail eller telefon.Oförändrad: <strong>Vi använder INTE Twitter som ett medel för 2-vägskommunikation</strong>. Du kan alltså INTE nå oss där. Använd mail eller telefon.
Oförändrad: <strong>Vi lånar även ut Twitter-kontot</strong> till olika entreprenörer för att de skall kort, enkelt kunna kommunicera, utan krav på formalitet. Vilket passar syftet bra.Oförändrad: <strong>Vi lånar även ut Twitter-kontot</strong> till olika entreprenörer för att de skall kort, enkelt kunna kommunicera, utan krav på formalitet. Vilket passar syftet bra.
Oförändrad: <strong>Du behöver INTE ha Twitter-appen</strong> eller ett twitterkonto för att läsa nyheterna. De finns här på vår hemsida och på<a href="https:/ /twitter.com/ BRFEkoxen1">  https://twitter.com/ BRFEkoxen1</a>Oförändrad: <strong>Du behöver INTE ha Twitter-appen</strong> eller ett twitterkonto för att läsa nyheterna. De finns här på vår hemsida och på<a href="https:/ /twitter.com/ BRFEkoxen1">  https://twitter.com/ BRFEkoxen1</a>
Oförändrad: Dessvärre funkar inte Widgetarna på sidan i mobilerna. Och det här är där ett sätt att se dem. Även med mobilläsare.Oförändrad: Dessvärre funkar inte Widgetarna på sidan i mobilerna. Och det här är där ett sätt att se dem. Även med mobilläsare.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.