You are viewing an old revision of this post, from 12 september 2017 kl. 11:52:22. See below for differences between this version and the current revision.

Frågor och svar: Allmänt
 1. Antal lägenheter i föreningen? – 54 lägenheter i huset, varav 50 lägenheter upplåtna som bostadsrätter.
 2. Finns det några hyreslägenheter eller lokaler ?  – 4 hyreslägenheter och 5-8 affärslokaler (beroende på uppdelning, just nu 6st), samt förråd (ledigt).
 3. När köpte föreningen huset/fastigheten? – 2001
 4. Äger föreningen marken eller är det en tomträtt? – Vi äger marken.
 5. Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid styrelsemöte? – Löpande, se process.
 6. Hur ser föreningen på delat ägande, är det tillåtet?  – Ja, minst 10%
 7. Speciella önskemål innan godkännande?  – Styrelsen tar kontakt med några frågor före godkännande, se process.
 8. Vart skickas in och -utträdesansökningar? – Till vår ekonomiska förvaltare Brain Accounting AB.
 9. Finns det några åtaganden för medlemmen? – Delta i den gemensamma skötseln vid behov när styrelsen kallar. Följa ordningen för sopsortering och allmänna trivselregler
 10. Köparen önskar bygga om, är det möjligt? – Vi ger inga förhandsbesked, men är positiva till förändringar och anpassningar till moderna normer och tankar, samt jobbar aktivt för förbättrad medlemsservice hela tiden. (För den som är beredd att betala kan vi givetvis behandla ombyggnadslöfte i förhand.)
Ekonomi
 1. Vem betalar överslåtelseavgiften? – Köparen.
 2. Vad ingår i årsavgiften? – Värme, vatten etc  (Tv/bredband separat, 215kr/mån)
 3. Finns beslutade avgiftsförändringar? – Ja, 2017 års årstämma
 4. Planerade avgiftsförändringar? – Nej
 5. Tidigare avgiftsförändringar? – Ja årskiftet 2017/2018.
 6. Överlåtelse och pantsättningsavgift? – Ja, se stadgar hemsidan
 7. Äkta eller oäkta förening? – Äkta
 8. Tillåts juridisk person? – Nej, under inga omständigheter.
 9. Avviker kassan eller belåningen från uppgifterna i senaste årsredovisningen? – Troligen lite ja, se ekonomiska nyheter eller protokoll, samt nyheter som troligen påverkar kassan.
 10. Andrahandsuthyrning (godkänd av styrelsen), avgift? – Ja, vi tar ut en avgift, motsvarande 10% på av gällande prisbasbelopp, enligt stadgarna.
 11. Vem ansvarar för månadsavgiften (årsavgiften) vid en överlåtelse? – Avgifter debiteras månadsvis på den person som äger lägenheten per den 1 månadens dag. Om tillträdesdagen är den 1a är det köparen som äger lägenheten den 1a. Säljare och köpare löser själv hur mycket ska köparen ersätta till säljare för den perioden som är betald.
Huset
 1. Finns det cykelrum/barnvagnsrum? – Ja 2 st (i 6 och 10).
 2. Övriga gemensamhetslokaler vi borde känna till? – 2 tvättstugor (i 6 och 10)
 3. Parkering utöver boendeparkering? – Garage med 5 platser (kö). (Längden på kön är affärshandling och ges inte ut.)
 4. Vad har huset för TV & Bredbands leverantör? – Comhem och Ownit (1 Gb)
 5. Vad är det för uppvärmning? – Bergvärme, spets olja/el
 6. Vad är det för ventilation? – Självdrag
 7. Är det ok att installera riktig fläkt eller bara kolfilterfläkt? – Endast kolfilterfläkt
 8. När byttes V/A-stammar i kök och badrum? – Vertikala 1991. Horisontella byts/renoveras under 2016/2017.
 9. När byttes el-stigare?  – 1991
 10. Finns det några nyligen gjorda renoveringen? – Se årsredovisningarna, samt hemsidan.
 11. Finns det några planerade renoveringar? – Se senaste underhållsplan, eller nyheter om underhållsplanen, eller senaste årsredovisningen. Avvikelser mot detta finns på hemsidan.
 12. Om ja, hur avser föreningen att finansiera dessa? – Befintlig kassa, som stärkts upp av årsavgiftshöjning 2017, om inget annat sägs.
Se i övrigt vår hemsida www.brfekoxen.com Där finns också årsredovisningar och stadgar. Kontakt: info@brfekoxen.com (inget annat), Ordförande Rickard Uddenberg, tel 072-2062074.  
Post Revisions:
Changes:
12 september 2017 kl. 11:52:22Current Revision
Content
 Tillagd: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Borttaget: <strong>Frågor och svar:</strong> Tillagd: <h3><strong>Frågor och svar:</strong></h3>
 Tillagd: <!-- /wp:heading -->
 Tillagd: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Borttaget: <strong>Allmänt</strong> Tillagd: <h4><strong>Allmänt< /strong></h4>
Borttaget: <ol> 
Borttaget: <li>Antal lägenheter i föreningen? - <em>54 lägenheter i huset, varav 50 lägenheter upplåtna som bostadsrätter.</em></li> 
Borttaget: <li>Finns det några hyreslägenheter eller lokaler ?  - <em>4 hyreslägenheter och 5-8</em><em> affärslokaler (beroende på uppdelning, just nu 6st), samt förråd (ledigt).</em></li> 
Borttaget: <li>När köpte föreningen huset/fastigheten? - <em>2001</em></li> 
Borttaget: <li>Äger föreningen marken eller är det en tomträtt? - <em>Vi äger marken.</em></li> 
Borttaget: <li>Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid 
Borttaget: styrelsemöte? - <em>Löpande, se process.</em></li> 
Borttaget: <li>Hur ser föreningen på delat ägande, är det tillåtet?  - <em>Ja, minst 10%</em></li> 
Borttaget: <li>Speciella önskemål innan godkännande?  - <em>Styrelsen tar kontakt med </em><em>några frågor före godkännande, se process.</em></li> 
Borttaget: <li>Vart skickas in och -utträdesansökningar? - <em>Till vår ekonomiska </em><em>förvaltare Brain Accounting AB.</em></li> 
Borttaget: <li>Finns det några åtaganden för medlemmen? - <em>Delta i den gemensamma < /em><em>skötseln vid behov när </em><em>styrelsen kallar. Följa </em><em>ordningen för sopsortering </em><em>och allmänna trivselregler</em></li> 
Borttaget: <li>Köparen önskar bygga om, är det möjligt? - <em>Vi ger inga förhandsbesked, men är positiva till förändringar och anpassningar till moderna normer och tankar, samt jobbar aktivt för förbättrad medlemsservice hela tiden. 
Borttaget: (För den som är beredd att betala kan vi givetvis behandla ombyggnadslöfte i förhand.)</em></li> 
Borttaget: </ol> 
 Tillagd: <!-- /wp:heading -->
 Tillagd: <!-- wp:list {"ordered":true} -->
 Tillagd: <ol><li>Antal lägenheter i föreningen? - <em>54 lägenheter i huset, varav 50 lägenheter upplåtna som bostadsrätter.< /em></li><li>Finns det några hyreslägenheter eller lokaler ?  - <em>4 hyreslägenheter och 5-8 affärslokaler (beroende på uppdelning, just nu 6st), samt extra förråd (ledigt).</em> </li><li>När köpte föreningen huset/fastigheten? - <em>2001</ em></li><li>Äger föreningen marken eller är det en tomträtt? - <em>Föreningen äger marken.</em></li><li>Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid<br>styrelsemöte? - <em>Löpande, se process.</em> </li><li>Hur ser föreningen på delat ägande, är det tillåtet?  - <em>Ja, minst 10%</em></li> <li>Speciella önskemål innan godkännande?  - <em>Styrelsen tar kontakt med några frågor före godkännande, se process.</em> </li><li>Vart skickas in och -utträdesansökningar? - <em>Till vår ekonomiska förvaltare Storholmen Förvaltning AB. Skicka det inte till föreningen, då tar det extra tid.</em></li><li>Finns det några åtaganden för medlemmen? - <em>Delta i den gemensamma skötseln vid behov när styrelsen kallar. Följa ordningen för sopsortering och allmänna trivselregler< /em></li><li>Köparen önskar bygga om, är det möjligt? - <em>Vi ger inga förhandsbesked, men är positiva till förändringar och anpassningar till moderna normer och tankar, samt jobbar aktivt för förbättrad medlemsservice hela tiden.<br>(För den som är beredd att betala kan vi givetvis behandla ombyggnadslöfte i förhand.)</em></li></ol>
 Tillagd: <!-- /wp:list -->
 Tillagd: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Borttaget: <strong>Ekonomi</strong> Tillagd: <h4><strong>Ekonomi< /strong></h4>
Borttaget: <ol> 
Borttaget: <li>Vem betalar överslåtelseavgiften? - <em>Köparen.</em></li> 
Borttaget: <li>Vad ingår i årsavgiften? - <em>Värme, vatten etc  (Tv/bredband separat, 215kr/mån)</em></li> 
Borttaget: <li>Finns beslutade avgiftsförändringar? - <i>Ja, 2017 års årstämma</i></li> 
Borttaget: <li>Planerade avgiftsförändringar? - <em>Nej</em></li> 
Borttaget: <li>Tidigare avgiftsförändringar? - Ja årskiftet 2017/2018.</li> 
Borttaget: <li>Överlåtelse och pantsättningsavgift? - <em>Ja, se stadgar hemsidan</em></li> 
Borttaget: <li>Äkta eller oäkta förening? - <em>Äkta</em></li> 
Borttaget: <li>Tillåts juridisk person? - <em>Nej, under inga omständigheter.</em></li> 
Borttaget: <li>Avviker kassan eller belåningen från uppgifterna 
Borttaget: i senaste årsredovisningen? - <em>Troligen lite ja, se <a href="http:// www.brfekoxen.com/category/ foreningen/ekonomi/ ">ekonomiska nyheter</a> eller <a href="http:// www.brfekoxen.com/category/ foreningen/stammor-kallelser- protokoll-etc/ ">protokoll</a>, samt nyheter som troligen påverkar kassan.</em></li> 
Borttaget: <li>Andrahandsuthyrning (godkänd av styrelsen), avgift? - <em>Ja, vi tar ut en avgift, motsvarande 10% på </em><em>av gällande prisbasbelopp, enligt stadgarna.</em></li> 
Borttaget: <li>Vem ansvarar för månadsavgiften (årsavgiften) vid en överlåtelse? - <em>Avgifter debiteras månadsvis på den person som äger lägenheten per den 1 månadens dag. Om tillträdesdagen är den 1a är det köparen som äger lägenheten den 1a. Säljare och köpare löser själv hur mycket ska köparen ersätta till säljare för den perioden som är betald.</em></li> 
Borttaget: </ol> 
 Tillagd: <!-- /wp:heading -->
 Tillagd: <!-- wp:list {"ordered":true} -->
 Tillagd: <ol><li>Vem betalar överslåtelseavgiften? - <em>Köparen.< /em></li><li>Vad ingår i årsavgiften? - <em>Värme och vatten.<br>För närvarande även BRF-tillägg (i stället för på hemförsäkringen) <br>Grundutbud för TV och 1 Gbit bredband ingår men specificeras separat på månadsavierna.< /em></li><li>Finns beslutade avgiftsförändringar? - <em>Årlig höjning på 1%</em></li>< li>Planerade avgiftsförändringar? - <em>Ja, se punkten ovan. (<a rel="noreferrer noopener" href="http:// www.brfekoxen.com/foreningen/ ekonomiska-siffror- sammanstallningar/" target="_blank">se även flerråsrapport< /a>)</em></li> <li>Tidigare avgiftsförändringar? - <em>Ja årskiftet 2017/2018.</em> </li><li>Överlåtelse och pantsättningsavgift? - <em>Ja, se stadgar hemsidan</em> </li><li>Äkta eller oäkta förening? - <em>Äkta</em> </li><li>Tillåts juridisk person? - <em>Nej, under inga omständigheter.< /em></li><li>Avviker kassan eller belåningen från uppgifterna<br>i senaste årsredovisningen? - <em>Troligen lite ja, se <a href="http:// www.brfekoxen.com/category/ foreningen/ekonomi/ ">ekonomiska nyheter</a> eller <a href="http:// www.brfekoxen.com/category/ foreningen/stammor-kallelser- protokoll-etc/ ">protokoll</a>, samt nyheter som troligen påverkar kassan.</em>< /li><li>Andrahandsuthyrning (godkänd av styrelsen), avgift? - <em>Ja, vi tar ut en avgift, motsvarande 10% på av gällande prisbasbelopp, enligt stadgarna.</em> </li><li>Vem ansvarar för månadsavgiften (årsavgiften) vid en överlåtelse? - <em>Avgifter debiteras månadsvis på den person som äger lägenheten per den 1 månadens dag. Om tillträdesdagen är den 1a är det köparen som äger lägenheten den 1a. Säljare och köpare löser själv hur mycket ska köparen ersätta till säljare för den perioden som är betald.</em></li><li>Vad kostar hyra garage och hur lång är kön? - A<em>v likabehandlingsprincipen följer självklart att garagen skall ses som kommersiella lokaler, så hyr vi ut dem även externt. Det är 4 vanliga garageplatser, samt 1 dubbelplats där det ingår 1 garageplats och en p-plats framför porten. För samtliga avtal ingår gratis el för elbil. Laddstationerna klarar <strong>upp till 22kW</strong> – ca 10 mil/h. För mer info läs bloggen. (För externa personer tillkommer alltid moms enligt lag.)</em></li> <li><strong>Ekonomins utveckling? Hur är den?</strong> - <em>Det finns <a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/1NOmD3tq1dzRg7Vs_ 9Usr-SeCnUWzuvXJ5H8kdvpl0tU/ pub?gid=0&amp; single=true&amp; output=pdf">10 åriga nyckeltal presenterade som man kan ladda hem och skriva ut</a>! Rekommenderas!!<br>Det finns även en sida med massor med <a rel="noreferrer noopener" href="http:// www.brfekoxen.com/foreningen/ ekonomiska-siffror- sammanstallningar/" target="_blank">ekonomisk information och nyckeltal</a> .</em></li><li>Planerat underhåll? - <em>Se underhållsplan som finns publicerad i i bloggen.</em></li></ol>
 Tillagd: <!-- /wp:list -->
 Tillagd: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Borttaget: <strong>Huset</strong> Tillagd: <h4><strong>Huset< /strong></h4>
Borttaget: <ol> 
Borttaget: <li>Finns det cykelrum/barnvagnsrum? - <em>Ja 2 st (i 6 och 10).</em></li> 
Borttaget: <li>Övriga gemensamhetslokaler vi borde känna till? - <em>2 tvättstugor (i 6 och 10)</em></li> 
Borttaget: <li>Parkering utöver boendeparkering? - <em>Garage med 5 platser (kö). (Längden på kön är affärshandling och ges inte ut.)</em></li> 
Borttaget: <li>Vad har huset för TV &amp; Bredbands leverantör? - <em>Comhem och Ownit (1 Gb)</em></li> 
Borttaget: <li>Vad är det för uppvärmning? - <em>Bergvärme, spets olja/el</em></li> 
Borttaget: <li>Vad är det för ventilation? - <em>Självdrag</em></li> 
Borttaget: <li>Är det ok att installera riktig fläkt eller bara kolfilterfläkt? - <em>Endast kolfilterfläkt</em></li> 
Borttaget: <li>När byttes V/A-stammar i kök och badrum? - <em>Vertikala 1991. Horisontella < /em><em>byts/renoveras under 2016/2017.</em></li> 
Borttaget: <li>När byttes el-stigare?  - <em>1991</em></li> 
Borttaget: <li>Finns det några nyligen gjorda renoveringen?<em> - Se <a href="http:// www.brfekoxen.com/foreningen/ arsredovisningar/ ">årsredovisningarna</a>, samt hemsidan.</em></li> 
Borttaget: <li>Finns det några planerade renoveringar?<em> - Se senaste <a href="http:// www.brfekoxen.com/foreningen/ underhallsplan/ ">underhållsplan</a>, eller <a href="http:// www.brfekoxen.com/category/ projekt/underhallsplan/">nyheter om underhållsplanen</a>, eller senaste årsredovisningen. Avvikelser mot detta finns på hemsidan.</em></li> 
Borttaget: <li>Om ja, hur avser föreningen att finansiera dessa? - <em>Befintlig kassa, som stärkts upp av årsavgiftshöjning 2017, om inget annat sägs.</em></li> 
Borttaget: </ol> 
 Tillagd: <!-- /wp:heading -->
 Tillagd: <!-- wp:list {"ordered":true} -->
 Tillagd: <ol><li>Finns det cykelrum/barnvagnsrum? - <em>Ja 2 st (i 6 och 10).</em></li><li>Övriga gemensamhetslokaler vi borde känna till? -&nbsp;<em>2 tvättstugor (i 6 och 10), samt 1 snickarlokal i 8an.</em></li> <li>Parkering utöver boendeparkering? -&nbsp;<em>Garage med 5 platser. (Se ovan för detaljer)</em> </li><li>Vad har huset för TV &amp; Bredbands leverantör? -&nbsp;<em>Comhem och Bahnhof (1 Gbit)</em></li><li>Vad är det för uppvärmning? -&nbsp;<em>Bergvärme, spets olja/el; framöver troligen fjärrvärme och bergvärme.</ em></li><li>Vad är det för ventilation? -&nbsp;<em>Självdrag< /em></li><li>Är det ok att installera riktig fläkt eller bara kolfilterfläkt? - <em>Endast kolfilterfläkt; det är inte okej att koppla in sin fläkt på ventilationen.< /em></li><li>När byttes V/A-stammar i kök och badrum? -&nbsp;<em>Vertikala 1991. Horisontella i plattan&nbsp; bytes/renoveras under 2016/2017.</em> </li><li>När byttes el-stigare? &nbsp;-&nbsp; <em>1991</em> </li><li>Finns det några nyligen gjorda renoveringen?<em> - Se <a href="http:// www.brfekoxen.com/foreningen/ arsredovisningar/ ">årsredovisningarna</a>, samt hemsidan, och underhållsplanen.< /em></li><li>Finns det några planerade renoveringar?<em> - Se senaste <a href="http:// www.brfekoxen.com/foreningen/ underhallsplan/ ">underhållsplan</a>, eller <a href="http:// www.brfekoxen.com/category/ projekt/underhallsplan/">nyheter om underhållsplanen</a>, eller senaste årsredovisningen. Avvikelser mot detta återfinns oftast på hemsidan. Sök!</em></li><li>Om ja, hur avser föreningen att finansiera dessa? -&nbsp;<em>Lån, även om kassan är urstark (se </em><a rel="noreferrer noopener" href="http:// www.brfekoxen.com/foreningen/ ekonomiska-siffror- sammanstallningar/" target="_blank" ><em>kassaflöde< /em></a><em>). Detta för att maximera amorteringsavdragen för medlemmarna. Löpande kostnader täcks av årsavgifter och hyror; där årsavgfiterna höjs 1% varje år för att i alla fall delvis täcka indexökande kostnader så som vatten, värme, el, och främst byggunderhåll och byggrenoveringar etc.</em></li></ol>
 Tillagd: <!-- /wp:list -->
 Tillagd: <!-- wp:paragraph -->
Borttaget: Se i övrigt vår hemsida www.brfekoxen.com Där finns också årsredovisningar och stadgar. Tillagd: <p>Se i övrigt vår hemsida www.brfekoxen.com Där finns också årsredovisningar och stadgar.</p>
 Tillagd: <!-- /wp:paragraph -->
 Tillagd: <!-- wp:paragraph -->
Borttaget: Kontakt: info@brfekoxen.com (inget annat), Ordförande Rickard Uddenberg, tel 072-2062074. Tillagd: <p>Kontakt: info@brfekoxen.com (inget annat), Ordförande Rickard Uddenberg, tel 070-7132507.</p>
Borttaget: &nbsp; 
 Tillagd: <!-- /wp:paragraph -->

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.