You are viewing an old revision of this post, from 8 september 2017 kl. 10:35:59. See below for differences between this version and the current revision.

1. Icke akuta ärenden/skador

BRF Ekoxen har ingen fastighetsförvaltning utan det är styrelsen som står för detta. Våra telefonnummer och kontaktuppgifter står i porten. Om du mailar, maila alltid till styrelsen@brfekoxen.com. Personliga mail-adresser är det lättare att vi missar.

2. Akuta skador

Försök först få tag på någon i styrelsen. Men anmälan kan även ske till Securitas/Jourmontör. Anmälan görs på telefon 08-657 77 50.

Följande skador vilka ska anmälas omedelbart för åtgärd:

  • Strömmande vatten från vattenledning eller värmesystemet.
  • Stigande stamstopp (risk för översvämning med avloppsvatten).
  • Skada som innebär risk för inbrott (exempelvis skadad dörr).
  • (¹) Elavbrott som kräver byte av huvudsäkring i fastighetens elcentral (som finns i källaren).

OBS Fel på hissen, se längre ner…!

(¹) Byte av propp (säkring) i lägenhet betalas alltid av lägenhetsinnehavaren/beställaren.

Vid brand – ring SOS Alarm på  112

Nödlägen som som ej berör fastigheten, anmäls också till SOS Alarm – 112. För Polis 11414.

2. Stopp i hissen

Vid fel eller stop på hissen, ring Hiss & Elteknik dygnet runt på 08-779 53 53.

Fastighetsskötsel
För fastighetspunkter så som lampor som är trasiga etc, anmäls också till oss.

Post Revisions:
Changes:
8 september 2017 kl. 10:35:59Current Revision
Content
Oförändrad: <h4><strong>1. Icke akuta ärenden/skador< /strong></h4>Oförändrad: <h4><strong>1. Icke akuta ärenden/skador< /strong></h4>
Oförändrad: BRF Ekoxen har ingen fastighetsförvaltning utan det är styrelsen som står för detta. Våra telefonnummer och kontaktuppgifter står i porten. Om du mailar, maila alltid till styrelsen@brfekoxen.com. Personliga mail-adresser är det lättare att vi missar.Oförändrad: BRF Ekoxen har ingen fastighetsförvaltning utan det är styrelsen som står för detta. Våra telefonnummer och kontaktuppgifter står i porten. Om du mailar, maila alltid till styrelsen@brfekoxen.com. Personliga mail-adresser är det lättare att vi missar.
Borttaget: <h4><strong>2. Akuta skador</strong></h4> Tillagd: <h4><span style="color: #ff0000;">2. Akuta skador</span></h4>
 Tillagd: <u>Anmäl till styrelsen direkt. Våra nummer och mailadresser står i porten.</u>
Borttaget: <span style="text-decoration: underline;">Försök först tag någon i styrelsen.</span> Men anmälan kan även ske till Securitas/Jourmontör. Anmälan görs på telefon 08-657 77 50. Tillagd: (<span style="text-decoration: underline;">Efter arbetstid, om vi inte svarar,</span> kan även anmälan ske till Securitas/Jourmontör på telefon 08-657 77 50.)
Oförändrad: Följande skador vilka ska anmälas omedelbart för åtgärd:Oförändrad: Följande skador vilka ska anmälas omedelbart för åtgärd:
Oförändrad: <ul>Oförändrad: <ul>
Borttaget: <li><em>Strömmande vatten från vattenledning eller värmesystemet.</em></li> Tillagd: <li><em><strong><span style="color: #ff0000;">Strömmande vatten</span></strong> från vattenledning eller värmesystemet.</em></li>
Borttaget: <li><em>Stigande stamstopp</em> (risk för översvämning med avloppsvatten).</li> Tillagd: <li><span style="color: #ff0000;"><strong> <em>Stigande stamstopp</em> </strong></span> (risk för översvämning med avloppsvatten).</li>
Oförändrad: <li><em>Skada som innebär risk för inbrott</em> (exempelvis skadad dörr).</li>Oförändrad: <li><em>Skada som innebär risk för inbrott</em> (exempelvis skadad dörr).</li>
Oförändrad: <li>(¹) <em>Elavbrott som kräver byte av huvudsäkring i fastighetens elcentral</em> (som finns i källaren).</li>Oförändrad: <li>(¹) <em>Elavbrott som kräver byte av huvudsäkring i fastighetens elcentral</em> (som finns i källaren).</li>
Oförändrad: </ul>Oförändrad: </ul>
Oförändrad: OBS Fel på hissen, se längre ner...!Oförändrad: OBS Fel på hissen, se längre ner...!
Borttaget: (¹) Byte av propp (säkring) i lägenhet betalas alltid av lägenhetsinnehavaren/ beställaren. Tillagd: (¹) Byte av propp (säkring) till lägenhet betalas alltid av lägenhetsinnehavaren.
Oförändrad: <blockquote><strong>Vid brand - ring SOS Alarm på  112</strong> </blockquote>Oförändrad: <blockquote><strong>Vid brand - ring SOS Alarm på  112</strong> </blockquote>
Oförändrad: Nödlägen som som ej berör fastigheten, anmäls också till SOS Alarm - 112. För Polis 11414.Oförändrad: Nödlägen som som ej berör fastigheten, anmäls också till SOS Alarm - 112. För Polis 11414.
Oförändrad: <h4><strong>2. Stopp i hissen</strong></h4>Oförändrad: <h4><strong>2. Stopp i hissen</strong></h4>
Oförändrad: Vid fel eller stop på hissen, ring Hiss &amp; Elteknik dygnet runt på 08-779 53 53.Oförändrad: Vid fel eller stop på hissen, ring Hiss &amp; Elteknik dygnet runt på 08-779 53 53.
Oförändrad: <strong>Fastighetsskötsel</strong>Oförändrad: <strong>Fastighetsskötsel</strong>
Oförändrad: För fastighetspunkter så som lampor som är trasiga etc, anmäls också till oss.Oförändrad: För fastighetspunkter så som lampor som är trasiga etc, anmäls också till oss.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.