• Fortsatt genomgång av underhållsplanen och budget inför 2018. Läget är under kontroll. Bland de större investeringarna nästa år finns byte av alla gamla element och termostatventiler, byte av värmepump vilket bl.a. bör ta bort det mesta av ljudet som idag stör flera medlemmar i 8an och förstärkt utomhusbelysning på baksidan..
  • Diskuterar om det är dags igen att anlita en fastighetsskötare som är mer kontinuerligt knuten till föreningen. Många praktiska uppgifter, lite för många, i fastigheten sköts nu av styrelsen. Återkommer till frågan senare.
  • Diskuterar de inbrottsförsök som nyligen varit i två lägenheter på nedre botten. Polisen har lämnat rapporter som sitter på portarna. Vi beslutar att förstärka utomhusbelysningen på baksidan. Trädgårdsgruppen har i uppdrag att lämna förslag.
  • Rickard informerar om läget med fjärrvärme i området. De flesta fastigheterna i Ekhagen är intresserade vilket underlättar. I bästa fall kan den installeras under 2019.
  • Nästa styrelsemöte är onsdag den 24 januari.

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mer!

Vi önskar alla i föreningen en Glad Jul och ett Gott Nytt år!

Post Revisions: