Vi tog bland annat upp:

Avslut av stamrenoveringen – totalt blev kostnaden ca 2 800 tkr. Stämmer i stort med vad vi planerat. I summan ingår också ca 300 tkr för förbättrings-åtgärder.

Storstädning av trappuppgångarna dvs lister, bakom element mm är nu genomförd

Första städdagen den 15 oktober deltog ca 18 medlemmar och det vi planerat blev gjort – tack alla som deltog! Vi övriga ses för att kratta löv, ta in pelargonerna och ta bort markduken söndag den 5 november.

Vill du veta mer – kontakta någon av oss i styrelsen! Nästa möte blir den 16 november.

Post Revisions: