• Beslutat om vad som ska ingå i föreningens brandskyddspolicy. Den kommer att finnas på vår hemsida.
  • I port 8 har nya medlemmar godkänts i lgh 171-285113 och 171-285104. De flyttar in i oktober respektive november.
  • Beslutat att försöka ersätta nuvarande värmesystem med fjärrvärme under förutsättning att vissa kostnadsnivåer inte överskrids.
  • Slutbesiktning har nu gjorts av stamrenoveringen. Åtgärder pågår som kommer följas upp efter hand.
  • En andrahandsuthyrning på två månader i port 8 är godkänd.
  • Företaget Meetech som hyrt lokaler i 4an flyttar. Företaget Mid Scandinavian Engineers AB kommer att ta över hyreskontraktet.
  • Inför höstens städdagar 15 oktober och 5 november kommer namnlistor sättas upp i portuppgångarna där alla medlemmar kan notera vilken av dagarna de medverkar.

Hör av er om ni undrar över något! Nästa styrelsemöte är den 18 oktober.

Post Revisions: