• Vi har kollat status för hissen i 4an som stannat mellan våningarna flera ggr i vinter. Inget fel på hissen men hur vi stänger gallergrinden är mycket känsligt. Info om detta står nu i båda hissarna.
  • Genomgång av underhållsplanen. Beslutar att inte genomföra några ytterligare större åtgärder innevarande år. Den plan som finns på hemsidan är förslaget från konsulten vi anlitade och inte den plan vi anpassat till egna prioriteringar. Vår plan kommer läggas ut på hemsidan och den nu aktuella delas ut till alla inför årsmötet. Planen revideras kontinuerligt efter behov.
  • Läget för stambytet: Grocerys lokal kvarstår. De måste ha en ersättningslokal fört sitt lager varför det dröjer. Förhandlingar pågår. Återställning av övriga affärslokaler är i stort klara. Tvättstugan i 6an räknar vi bli klar nästa vecka.
  • Vårens städdag 7 maj. Lappar slätts upp i portarna i helgen. det är fullt i cykelförråden. Flera cyklar verkar inte användas! Vi kommer sätta röda snören på alla cyklars sadlar och om inte snöret är borttaget för 7/5 kommer vi magasinera cykeln innan den forslas bort.
  • Medlemskap i Borätterna. Vi har under 2017 ett kostnadsfritt medlemskap i denna intresseförening som har rådgivning och annan service till både styrelser och medlemmar i bostadsrättsföreningar. Info kommer senare om hur alla kommer åt deras service.
  • Årsstämman onsdag den 17 maj, kl 19 i Ekhagsstugan. Senast 3/5 får alla medlemmar kallelse och underlag inför mötet. Två motioner om avgiftshöjning har kommit in dels från styrelsen, dels från Arvid Leander, i egenskap av medlem. Även förslag på byte av revisor kommer upp.

Hör av er still någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer!

Post Revisions: