• Tvättstugan i 10an återställs snarast. Nya klinkers på golvet, befintliga maskiner blir kvar och torkrummet ersätts med torkskåp. Torkrummet kommer att hyras ut.
  • Kommunens miljöförvaltning har kontrollerat våra egenkontroller. I stort godkänt. Bara några smärre åtgärder.
  • Flera tvättstugecylindrar har gått sönder. Kontakta styrelsen som beställer nya. Berörd medlem betalar.
  • Ny radonmätning kommer att göras under året (görs var 10e år)
  • Beslutar utreda varför hissen i 4an stannar så ofta och vilka åtgärder som krävs. Den är godkänd utan anmärkning i den årliga hissbesiktningen. Trots det stannar den alltför ofta…..
  • Kommer att dela ut information om brandskydd och uppdatera hemsidan.
  • Beslutar att ha årsstämma onsdag 17 maj, kl 19 i Ekhagsstugan.
  • Diskuterar hur vi kan förbättra kommunikationen med medlemmarna och tar gärna emot förslag. Ännu hellre att fler engagerar sig i det gemensamma arbetet med fastigheten.

Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer!
Nästa styrelsemöte blir 2017-03-15

Post Revisions: