Den nya lagen innebär för dig som konsument, tack vare registret, att det blir lättare att undvika oseriösa elektriker.