Skriv upp följande brf-relaterade datum i era kalendrar.

Onsdagen  den 5 april – sista dag att lämna in motioner till årsstämman.

Söndagen den 7 maj – vårens städdag, mer information kommer.

Onsdagen den 17 maj – datum för årsstämma.

 

Post Revisions: