Våra lägenheter ventileras enligt självdragsprincipen. För att ventilationen ska fungera optimalt behöver man veta hur självdraget fungerar och vilka åtgärder som stödjer respektive försämrar ventilationen – läs om detta under fliken Information/Ventilation!

2015 gjordes en kontroll av ventilationen i hela fastigheten. Vi fick flera anmärkningar som måste åtgärdas. Ni lägenhetsinnehavare som behöver vidta åtgärder har fått information om det. Om ni inte redan återkopplat att det är gjort är vi tacksamma om ni gör det till info@brfekoxen.com.

 

Post Revisions: