ratSom många märkt har vi problem med råttor i fastigheten. Och rörjobben hjälper inte. Men det är inte bara vi utan hela Stockholm dras med gnagarbesväret. Mer om det kan ni läsa exempelvis här.

Enligt entreprenören är fällor inte någon idé eftersom råttorna är så smarta att de inte går nära dem. Att montera giljotiner i rören (Anticimex tillhandahåller) för att råttor inte ska komma in i huset när stammarna är bytta skulle kunna vara en möjlig åtgärd.

Men kan råttorna komma upp i lägenheterna genom toaletterna? Svar ja. Risken finns. Håll därför alltid toalocket stängt (gäller inte bara nu under stamrenoveringen) — det ger dessutom bättre feng shui om man tror på sådant.

Post Revisions: