• Beslut om att investera i ett antal åtgärder för att minska elförbrukningen – byte av lampor till LED, byte av mätare på elpannan mm
  • Tidigare beslut om att åtgärda de horisontella stammarna kommer nu att verkställas. Vi väljer alternativet att byta stammar vilket ger bäst hållbarhet. Arbetet genomförs av Jörgensens Rör AB och kommer tidigast starta november-december. Det kommer pågå 6-8 veckor per hus och innebär inga större olägenheter för oss boende. Vissa föreråd kommer behöva utrymmas och berörda kommer hänvisas till annan lokal i fastigheten under arbetets gång. Mer information kommer när det är dags!
  • Beslut om att se över avgifterna för garageplats i fastigheten. Nya ekonomiska förutsättningar gäller nu när kommunen avgiftsbelagt parkeringen utanför. Vi tar juridisk hjälp för att få till avtal och avgiftsnivåer korrekt.
  • Beslut om att inte åtgärda sprickan i muren vid trappan ner mot sopbehållarna. Påverkar inte bärigheten enligt expertisen.
  • Beslut om att testa ett nytt digitalt låssystem (iLoq). Våra låssystem är gamla, en del nycklar fungerar inte som de ska och flera nycklar har försvunnit, troligen kvar hos personer som inte ska ha dem. De digitala låssystemen innebär fler möjligheter o mer flexibilitet än gamla lås. Fortsättning följer ………
  • Beslut om att investera i byte av fyra vattenabonnemang till ett. Kostnaden kommer att betala sig på sikt. Arbetet görs av Doctor VVS Vendelså AB. Vi återkommer med information när det blir dags, om tillfällig avstängning av vattnet mm.

Hör av dig till någon i styrelsen om du vill veta mer! Vårt nästa möte blir den 12 oktober.

 

Post Revisions: