Efter en härlig sommar möttes vi lite trevande i styrelsen igår. Tog upp bl.a.:

  • Föreningens underhållsplan – gick igenom de av företaget Sustend föreslagna åtgärderna för 2016 och 2017. En hel del är åtgärdat. Prioriterade och reviderade övrigt. Planen kommer finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.
  • Våra nya hyresgäster i affärslokalerna vid port 4 och 6, Rise`n Shine (matverksamhet) och Meetech (konferensutrustning, företag under bildande) håller på att flytta in.
  • Gräsklippning och vattning på baksidan har fungerat (tack alla som hjälper till!) men behöver organiseras bättre nästa år.
  • Har bildat en trädgårdsgrupp! Sofie Båtmästar är sammankallande. Birgitta Kahlström, Peder Melin och Sarah Johannesson ingår. ytterligare fler kommer tillfrågas. Är du intresserad? Hör av dig till Sofie, tel 070-943 32 05)!
  • Vår ekonomi tillåter att vi amorterar ytterligare på våra lån.
  • Sofie Båtmäster ser till tvättstugan i 10:an – kontakta henne om något felar.
  • Dag för gemensam höststädning ute och inne blir söndagen den 23 oktober, kl 10-14 (om vädret tillåter)
  • Gemensam surströmmings/kräftfest i trädgården är efter frågad. Är du också intresserad och vill medverka till det – kontakta Inger Ericsson, nr 8.
  • Vi tror det bor en ensam råtta i 10:ans källare. Vi kommer försöka jaga ut den och se om problemet försvinner……Om du ser den – kontakta Anita Ekström Winroth, tel 070-433 11 01
  • Arbete med att hitta bästa lösning för våra horisontella stammar/bottenplattan pågår. Mer konkreta åtgärder tar vi upp nästa möte i september.

Hör av dig om du undrar över något!/Marianne, sekreterare 070-398 02 14

Post Revisions: