Förutom ventilationskontroll, besiktning av fastigheten för en långsiktig underhållsplan har fastigheten nu också inventerats ur brandskyddsperspektiv (Rickard vann en gratis inventering på en Brf- mässa i höstas). En hel del måste åtgärdas för att höja säkerheten vilket görs så snart möjligt. Mer information om brandsäkerheten kommer senare.

Post Revisions: