Denna vecka kommer företaget Sustend och besiktigar vår fastighet. De gör en professionell bedömning av fastighetens skick vilken blir underlag för en långsiktig underhållsplan, vilket vi saknar idag. Ett stort arbete har lagts ner för att få fram fakta om byggnaden, tillgänglighet till alla skrymslen mm vilket besiktningsmännen behöver för att kunna göra rätt bedömningar. Snart kommer vi ha en genomarbetad  plan för fastighetens skötsel vilket kommer underlätta betydligt både för oss och kommande styrelser!

Vi får också besök av företaget Franska bukten som gjorde en obligatorisk ventilationskontroll förra året. De kommer att åtgärda de problem som noterades i våra gemensamma utrymmen.

Post Revisions: