Valberedningen föreslår att alla sittande ordinarie ledamöter sitter kvar samt att styrelsen förstärks med ytterligare en ordinarie ledamot.

Förslag på ordinare ledamöter:

  • Rickard Uddenberg
  • Arvid Leander
  • Marianne Melin Åström
  • Birgitta Kahlström
  • Anita Ekström Winroth
  • Sofie Båtmästar

Sittande suppleanter avgår och inga nya väljs in.

Med detta förslaget finns det ingen representation i styrelsen från 10:ans trappuppgång.

Vidare föreslår valberedningen att styrelsearvodet sätts till 1,25 prisbasbelopp vilket ger ett arvode 2016 på 55375:- samt att styrelsen själva bestämmer hur arvodet ska fördelas.

Till ny valberedning förslås:

  • Inger Ericsson
  • Jonas Olsson
  • Niklas Engdahl

/Valberedning