Vi jagar Stockholms Vatten, som har ansvar för sophämtningen om vårt överfulla kärl för hushållssopor. “De har har haft problem” men har lovat att tömma i morgon.

Edit: Mer information finns här. Vi är på för att säkerställa detta.
http://www.stockholmvatten.se/aktuellt/nyheter-och-press/nyheter/nyhetssamling/2016/tillfalliga-forseningar-av-avfallstomning/