You are viewing an old revision of this post, from 11 oktober 2019 kl. 13:37:28. See below for differences between this version and the current revision.

Vi har vissa ritningar inskannade; genom åren har det blivit en del olika samlingar. Det finns olika versioner som är olika bra så lita gärna själv först genom att söka på ritningar och gå igenom de utdelade mapparna.

  1. Sök på vår hemsida och bläddra igenom inlägg och kolla själv..
  2. Kolla om någon av följande passar, DOCK så finns det lite olika av samma, dessa är en sammanställning som inte visar allt och inte är uppdaterad.

Samling 1 – Källarplan

Samling 2 – Fasad 

Samling 3 – Stam-elschema

Post Revisions:
Changes:
11 oktober 2019 kl. 13:37:28Current Revision
Content
Oförändrad: <!-- wp:paragraph --> Oförändrad: <!-- wp:paragraph -->
Oförändrad: <p>Vi har vissa ritningar inskannade; genom åren har det blivit en del olika samlingar. Det finns olika versioner som är olika bra så lita gärna själv först genom att söka på ritningar och gå igenom de utdelade mapparna.</p> Oförändrad: <p>Vi har vissa ritningar inskannade; genom åren har det blivit en del olika samlingar. Det finns olika versioner som är olika bra så lita gärna själv först genom att söka på ritningar och gå igenom de utdelade mapparna.</p>
Oförändrad: <!-- /wp:paragraph --> Oförändrad: <!-- /wp:paragraph -->
Oförändrad: <!-- wp:list {"ordered":true} --> Oförändrad: <!-- wp:list {"ordered":true} -->
Borttaget: <ol><li>Sök på vår hemsida och bläddra igenom inlägg och kolla själv..</li><li>Kolla om någon av följande passar, DOCK så finns det lite olika av samma, dessa är en sammanställning som inte visar allt och inte är uppdaterad.</li></ol>  Tillagd: <ol><li>FÖRST: Sök på vår hemsida och bläddra igenom inlägg och kolla själv..</li><li>SEN: Kolla om någon av följande passar, DOCK så finns det lite olika av nedan/samma, dessa är några av alla möjliga sammanställning. De är inte komplett inte visar allt och inte är säkert uppdaterade.< /li><li>OCH: Kolla med ritningarna som finns digitalt hos stadsbyggnadskontoret:<br> <a href="http:// insynsbk.stockholm.se/ Byggochplantjansten/ Arenden/">http: //insynsbk.stockholm.se/ Byggochplantjansten/ Arenden/</a> </li></ol>
Oförändrad: <!-- /wp:list --> Oförändrad: <!-- /wp:list -->
Borttaget: <h4>Samling 1 - Källarplan</h4>  Tillagd: <h4>Samling 1 - Källarplan med VVS</h4>
Oförändrad: <ul> Oförändrad: <ul>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 4, källarplan <br /><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qdHpYcGc2QnloQmM" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qdHpYcGc2QnloQmM</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 4, källarplan&nbsp;<br><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qdHpYcGc2QnloQmM" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qdHpYcGc2QnloQmM< /a>&nbsp;</li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 6, bottenvåning <br /><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qZW1JX2lDZTJiU3M" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qZW1JX2lDZTJiU3M</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 6, bottenvåning&nbsp;<br><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qZW1JX2lDZTJiU3M" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qZW1JX2lDZTJiU3M< /a>&nbsp;</li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 6, källarplan <br /><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qa3JoSHI3WGNuWTA" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qa3JoSHI3WGNuWTA</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 6, källarplan&nbsp;<br><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qa3JoSHI3WGNuWTA" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qa3JoSHI3WGNuWTA< /a>&nbsp;</li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 8, källarplan <br /><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qeVpnWDVVOFdoX1E" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qeVpnWDVVOFdoX1E</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 8, källarplan&nbsp;<br><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qeVpnWDVVOFdoX1E" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qeVpnWDVVOFdoX1E< /a>&nbsp;</li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 10, källarplan <br /><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qa1RYZmNfYmdHU00" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qa1RYZmNfYmdHU00</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 10, källarplan&nbsp;<br><a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qa1RYZmNfYmdHU00" >https://drive.google.com/ open?id=0BxbljPnf2u- qa1RYZmNfYmdHU00< /a>&nbsp;</li>
Oförändrad: </ul> Oförändrad: </ul>
Borttaget: <h4>Samling 2 - Fasad </h4>  Tillagd: <h4>Samling 2 - Fasad&nbsp;</h4>
Oförändrad: <ul> Oförändrad: <ul>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 4<br />- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qU2gzSmd0WWpLZ00" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qU2gzSmd0WWpLZ00&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNE1FZj5y89ynj921K1uxk8uIAUGhg" >https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qU2gzSmd0WWpLZ00</a><span style="font-size: inherit;"> <br />- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qc0NrWWFnazY4dTQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qc0NrWWFnazY4dTQ&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNHZ0MPgVRMPBiWjUx0m- 8IkL2dRNw">https: //drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qc0NrWWFnazY4dTQ</a> <br /></span>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qd2dJZ1JSbklqQ2c" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qd2dJZ1JSbklqQ2c&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNGuEencDYOnjnB5huFd0SuJ7s60cA" >https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qd2dJZ1JSbklqQ2c</a> <span style="font-size: inherit;"> </span></li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 4<br>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qU2gzSmd0WWpLZ00" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qU2gzSmd0WWpLZ00&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNE1FZj5y89ynj921K1uxk8uIAUGhg" >https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qU2gzSmd0WWpLZ00</a><span style="font-size: inherit;"> <br>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qc0NrWWFnazY4dTQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qc0NrWWFnazY4dTQ&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNHZ0MPgVRMPBiWjUx0m- 8IkL2dRNw">https: //drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qc0NrWWFnazY4dTQ</a> <br></span>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qd2dJZ1JSbklqQ2c" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qd2dJZ1JSbklqQ2c&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNGuEencDYOnjnB5huFd0SuJ7s60cA" >https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qd2dJZ1JSbklqQ2c</a> <span style="font-size: inherit;">&nbsp; </span></li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 6 <br />- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qZDROODhTQS12aFU" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qZDROODhTQS12aFU&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNGIo5lUR5lVMfmWe6PBjrNhv1vsqQ" >https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qZDROODhTQS12aFU</a><span style="font-size: inherit;"> <br />- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qQ3JaZE1PbmRqcVU" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qQ3JaZE1PbmRqcVU&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNHhAD6oqtcYRlBS0u_ wklC8z6WNmA"> https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qQ3JaZE1PbmRqcVU</a><span style="font-size: inherit;"> < /span></span></li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 6&nbsp;<br>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qZDROODhTQS12aFU" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qZDROODhTQS12aFU&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNGIo5lUR5lVMfmWe6PBjrNhv1vsqQ" >https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qZDROODhTQS12aFU</a><span style="font-size: inherit;"> <br>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qQ3JaZE1PbmRqcVU" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qQ3JaZE1PbmRqcVU&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNHhAD6oqtcYRlBS0u_ wklC8z6WNmA"> https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qQ3JaZE1PbmRqcVU</a><span style="font-size: inherit;">&nbsp; </span></span></li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 8<br />- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qYTB0X0lEczJic1k" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qYTB0X0lEczJic1k&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNEhOJAKKw-TNMsC3G_ gOx-BDemXPg"> https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qYTB0X0lEczJic1k</a><span style="font-size: inherit;"> <br />- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qOW44U25qZkpPSG8" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qOW44U25qZkpPSG8&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNFoYbvXzWz9JORXNohJ7hTSxuLptw" >https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qOW44U25qZkpPSG8</a><span style="font-size: inherit;"> </span><br /></span></li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 8<br>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qYTB0X0lEczJic1k" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qYTB0X0lEczJic1k&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNEhOJAKKw-TNMsC3G_ gOx-BDemXPg"> https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qYTB0X0lEczJic1k</a><span style="font-size: inherit;"> <br>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qOW44U25qZkpPSG8" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qOW44U25qZkpPSG8&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNFoYbvXzWz9JORXNohJ7hTSxuLptw" >https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qOW44U25qZkpPSG8</a><span style="font-size: inherit;">&nbsp; </span><br></span></li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 10 <br />- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qZGNiYy1DVVJuTG8" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qZGNiYy1DVVJuTG8&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNEFuE5Ycy1q- m_uSkUU2AgGHReRiQ" >https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qZGNiYy1DVVJuTG8</a><span style="font-size: inherit;"> <br />- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qMUNWcmF5cFZYU28" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qMUNWcmF5cFZYU28&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNF6e5N_ l8rS0h2D7sxZUiKwLX4zEg" >https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qMUNWcmF5cFZYU28</a><span style="font-size: inherit;"> <br />-</span></span> <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qQ3Y4S2xKbUNsM0k" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qQ3Y4S2xKbUNsM0k&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNHs7Z6C3A2CBNRXn1Cw5QUpyoFgwQ" >https://drive.google.com/open?<wbr />id=0BxbljPnf2u-<wbr />qQ3Y4S2xKbUNsM0k</a><span style="font-size: inherit;"> </span></li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 10&nbsp;<br>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qZGNiYy1DVVJuTG8" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qZGNiYy1DVVJuTG8&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNEFuE5Ycy1q- m_uSkUU2AgGHReRiQ" >https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qZGNiYy1DVVJuTG8</a><span style="font-size: inherit;"> <br>- <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qMUNWcmF5cFZYU28" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qMUNWcmF5cFZYU28&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNF6e5N_ l8rS0h2D7sxZUiKwLX4zEg" >https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qMUNWcmF5cFZYU28</a><span style="font-size: inherit;"> <br>-</span></span> <a style="font-size: inherit;" href="https:/ /drive.google.com/open?id= 0BxbljPnf2u-qQ3Y4S2xKbUNsM0k" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl= "https://www.google.com/url?q= https://drive.google.com/ open?id%3D0BxbljPnf2u- qQ3Y4S2xKbUNsM0k&amp; source=gmail&amp; ust=1570870569722000&amp; usg=AFQjCNHs7Z6C3A2CBNRXn1Cw5QUpyoFgwQ" >https://drive.google.com/ open?<wbr>id= 0BxbljPnf2u- <wbr>qQ3Y4S2xKbUNsM0k</a><span style="font-size: inherit;">&nbsp; </span></li>
Oförändrad: </ul> Oförändrad: </ul>
Oförändrad: <h4>Samling 3 - Stam-elschema</h4> Oförändrad: <h4>Samling 3 - Stam-elschema</h4>
Oförändrad: <ul> Oförändrad: <ul>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 4 <br /><a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 1AELZt5Y5aDYDTLayjXoj- l-Igp29l95o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //drive.google.com/open?id= 1AELZt5Y5aDYDTLayjXoj- l-Igp29l95o</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 4 <br><a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 1AELZt5Y5aDYDTLayjXoj- l-Igp29l95o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //drive.google.com/open?id= 1AELZt5Y5aDYDTLayjXoj- l-Igp29l95o< /a>&nbsp;</li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 6 <br /><a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 1HggJnV_X8kLw2L7IM0UzmW1QM0pT59Qo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //drive.google.com/open?id= 1HggJnV_X8kLw2L7IM0UzmW1QM0pT59Qo</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 6&nbsp;<br><a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 1HggJnV_X8kLw2L7IM0UzmW1QM0pT59Qo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //drive.google.com/open?id= 1HggJnV_X8kLw2L7IM0UzmW1QM0pT59Qo< /a>&nbsp;</li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 8 <br /><a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 1ExndEIHs7MrFTM67ekD5DL7yt-PObOYw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //drive.google.com/open?id= 1ExndEIHs7MrFTM67ekD5DL7yt- PObOYw</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 8&nbsp;<br><a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 1ExndEIHs7MrFTM67ekD5DL7yt-PObOYw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //drive.google.com/open?id= 1ExndEIHs7MrFTM67ekD5DL7yt- PObOYw</a>&nbsp;</li>
Borttaget: <li>Ekhagsvägen 10 <br /><a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 1U4jK2mX2TR9D75p6gEhZzLUn-z7bigk8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //drive.google.com/open?id= 1U4jK2mX2TR9D75p6gEhZzLUn- z7bigk8</a> </li>  Tillagd: <li>Ekhagsvägen 10&nbsp;<br><a href="https:/ /drive.google.com/open?id= 1U4jK2mX2TR9D75p6gEhZzLUn-z7bigk8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https: //drive.google.com/open?id= 1U4jK2mX2TR9D75p6gEhZzLUn- z7bigk8</a>&nbsp;</li>
Oförändrad: </ul> Oförändrad: </ul>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.