Som ett led i att informationen skall vara tillgänglig och läsa, samt få fler att engagera sig, har vi lanserat vår facebookgrupp. Du kan ansöka om medlemskap, så godkänner vi. Vi väljer att hålla den privat, för att fler skall våga engagera sig i en dialog. De flesta nyheter kommer upp automatiskt på fb-gruppen.*

https://www.facebook.com/groups/BRFEkoxen/

Inom kort hoppas vi även på att vi skall kunna skicka ut akuta korta nyheter via SMS, som typ vattenavstängningar, etc. Systemet testas just nu.

* Tyvärr via mitt konto just nu, och integrationstjänsten Zapier. Jag jobbar för att hitta en bättre lösning. Just nu ser det ut som om jag postar massor, när det är andra som lägger upp. Lika så har vi en del utmaningar med vilken bild som kommer upp på facebook varje gång, det är inte den bild som är med här på hemsidan… tyvärr.

Post Revisions: