Vid bytet av horisontella stammar använde entreprenören vår nya plattgång som upplagsplats med resultat att rostiga rör gav fläckiga rostbruna plattor.

Nu är plattorna bytta men har vita kalkutfällningar som kan uppkomma vid lagring på fabriken.  De kommer att försvinna successivt enligt leverantören.

Hälsar Peder Melin från Trädgårdsgruppen

Post Revisions: