STÖRNINGAR I FASTIGHETEN.

Repair work with a drill pop art retro style. Male professional homework

Nu kanske det kommer att låta lite här dårå.

Som ni säkert sett på informationen i porten är våra horisontella stammar nästan 80 år gamla. Arbetet med att ersätta dem med helt nya har nu börjat. Detta orsakar olika störningar i fastigheten, preliminärt under tiden december 2016 till april 2017.

Arbete pågår dagtid i etapper. Vi börjar på Ekhagsvägen 10 och jobbar oss nedåt till Ekhagsvägen 4. Varje fastighetsdel beräknas ta cirka 3-4 veckor.

Det blir dessvärre en del stök i fastigheten, och vi ber om och hoppas på er förståelse inför bland annat följande:

  • Bilning sker dagtid och orsakar störningar mellan kl 08 och 17.
  • Fem förråd i tian och sju förråd i åttan behöver evakueras.
    Om du behöver tömma ditt förråd blir du meddelad. Föreningen försöker tillhandahålla utrymme, bland annat tittar vi på en lösning med containrar, men inget är i nuläget bestämt. Vi återkommer med detaljer till varje enskild person.
  • I vissa fall kan förrådstömning bli mer akut, en del dokumentation av ritningarna är bristfällig att det är svårt att hitta vem som har vilket förråd. Men gör vårt yttersta för att ni ska drabbas så lite som möjligt.
  • Tvättstugorna blir avstängda i två veckor, dock inte samtidigt.

För dagsaktuella nyheter, avstängningar av vatten och liknande, vänligen kolla på vår hemsida och korta nyheter. Där informerar vi löpande. https://www.brfekoxen.com/korta-nyheter-twitter/

Om du har frågor är det alltid bäst att du vänder dig direkt till styrelsen så att flera kan svara, i stället för till entreprenörerna på plats. (Nu är dom alltid trevliga, så det går givetvis att prata med dem också.)

Styrelsen, BRF Ekoxen & GK Entreprenad AB /Anders Gustafsson

Post Revisions: