Ersätts av plafonder med LED-lampor och rörelsedetektorer.

LED-lamporna drar mindre el och har längre livslängd än de lysrör som sitter i nuvarande armaturer. Rörelsedetektorerna tänder upp lamporna när någon kommer genom porten eller en lägenhetsdörr öppnas.

Arbetet påbörjas torsdag 12 maj.