Jan-Åke plockar kärs i grusgången där det växer problematiskt mycket ogräs. En fiberduk över gruset i en månad till våren råder bot på problemet.