ordförandens brasaNyligen kom en dom i HD som preciserar ansvarsförhållandet för underhåll. Rör och ledningar och ventilationskanaler som går genom andra delar av fastigheten, även om de bara servar en person är föreningens ansvar. Detta gäller alltså våra öppna spisar. En kostnadsfördelning som fördelar ut detta på de med öppen spis måste göras. Detta gäller alltså rören, du som medlem har fortfarande ansvar för den del som är på din sida, som anslutningar etc.

Det hindrar inte att Du som medlem tar initiativ, och hjälper styrelsen att driva frågan, påminna etc. :)

Högsta domstolen - framsidan

Mer detaljer “HD Mål Ö3206-13” samt “Allt om bostadsrätt – Styrelsehandboken 2015, sid 65-66”

 

Post Revisions: